Iskolanyitási kisokos – Mi, érted

Iskolanyitási kisokos

Közösségi terjedés indikátorai

A személyes iskolai oktatásnak számos előnye van, ezért az iskolák bezárását többnyire az utolsó járványügyi intézkedések között szokták alkalmazni. A gyerekekre kevésbé veszélyes a koronavírus-fertőzés, ugyanakkor a tanárok és a család megfertőzése révén az iskolai közösségek hozzájárulhatnak a járvány terjedéséhez.

Ahogy Kemenesi Gábor fogalmaz bejegyzésében: járvány nem egy egyszerűen kezelhető jelenség, maga az epidemiológia (járványtan) tudománya is egy folyamatos elemző munkán alapuló komoly tudományág. A járvány igenis megállítható korlátozásokkal, amennyiben az megfelelő diagnosztikai és járványügyi háttérrel párosul (kiemelt tekintettel a tesztelés, kontaktkutatás és izolálás hármasára). Ha ehhez a társadalom jó tájékoztatása, az emberek odafigyelése és a vakcinák kellő mértékű bevetése párosul az egy komoly győzelmet jelenthet. Ezt látjuk a jelenlegi adatokból a világból.

Az iskolanyitás „tudománya” is kellően kialakult az elmúlt időszakban, a WHO külön ajánlásokat is megfogalmaz (https://www.who.int/…/11-12-2020-new-checklist-supports…). Az alapvetések: Ez is egy nagyon összetett kérdéskör, a zárásnak számos negatív gazdasági, mentális és társadalmi hatása van, ám a járvány szemszögéből az iskolák nyitása annál biztonságosabb, minél alacsonyabb a járvány általános terjedési mértéke. Sok tényező együttes elemzése szükséges tehát itt is. Néhány általános szempont és kérdés/válasz ebben a témában (angol): https://www.who.int/…/coronavirus-disease-covid-19-schools

Nézzük az Egyesült Királyság iskolanyitási sémáját. A piros nyilak jelölik, hogy a járványgörbe mely szakaszában lépték meg, ekkor (Március 8) a 18 év feletti lakosság 42%-a kapta meg az első dózist a vakcinából.

Milyen szabályokra van tehát szükség a biztonságos iskolanyitáshoz? Utánanéztünk, hogy az Amerikai Járványügyi Hatóság (CDC) milyen ajánlásokat fogalmazott meg. Az amerikai protokoll szerint az iskolák nyitvatartásának kérdését elsősorban két tényező befolyásolja: a megelőző stratégiák sikeressége és a koronavírus-fertőzés közösségi terjedésének mértéke. Ez utóbbi paraméter gyorsan változhat az egyéb járványügyi intézkedéseknek, az oltottság arányának és a variánsok megjelenésének függvényében. Ha a számok érdeklik a rizikóbecslés mögött, akkor lapozzon a második blokkhoz.

Megelőző stratégiák:

Általános és helyes maszkhasználat

Az általános azt jelenti, hogy kétéves kor fölött mindenkinek kötelező a teljes iskolai tartózkodás idejére. A maszknak pontosan kell illeszkednie, a szájat és az orrot teljes egészében kell fednie. Legalább két-három rétegű pamutmaszk javasolt. A szeleppel ellátott maszkok nem javasoltak.

Távolságtartás

Magyarországon – ha szociális távolságtartásról beszélünk – 1,5 méteres távolságot ajánlunk. Amit az amerikai ajánlásból érdemes kiemelni, hogy a felnőttek közötti, valamint a felnőttek és a gyermekek közötti távolságra az általában javasolt távolság dupláját ajánlja (3.0 m). Még mindig nagyobb a kockázata ugyanis, hogy a felnőttek egymást fertőzzék meg az iskolában, mintsem hogy a gyerekektől kapják el a vírust.

Szintén nagyobb távolságot kell tartani, ha egy területen sok ember fordul meg rövid időn belül, vagy akkor, ha nincs lehetőség maszk viselésére, például étkezés során. Az iskolának ezen területeit előre azonosítani kell, gondoskodva a biztonságos szellőztetésről és egyéb óvó intézkedésekről (gyakoribb fertőtlenítés, a tanulók mozgatásának megtervezése, a zsúfoltság csökkentése).

Fontos, hogy amennyire csak lehet, csökkentsék az iskolában a személyes találkozások (pl. értekezletek) számát. Az iskoláknak korlátozniuk kell a látogatók számát.

Kézmosás

Folyamatosan erősítsük meg a kézmosás szükségességét, oktassuk a helyes kézmosás technikáját. Legalább 20 másodpercig mossunk kezet meleg szappanos vízzel, vagy használjunk 60%-os alkohol tartalmú kézfertőtlenítőt.

Az iskolának gondoskodnia kell kellő számú kézmosó-hely és fertőtlenítő beszerzéséről, üzemeltetéséről.

Légúti etikett

Köhögéskor, tüsszentéskor használjunk papírzsebkendőt, és fedjük el a szánkat, orrunkat. Orrfújás, köhögés, tüsszentés után mossunk kezet.

Takarítás és egészséges környezet

Az iskolákban biztosítani kell a szellőztetés lehetőségét.

Az osztályterem berendezését és elrendezését úgy kell átalakítani, hogy minél nagyobb legyen az ott tartózkodók közötti távolság.

A gyakran érintett felületeket rendszeresen fertőtleníteni kell. Ahol közös étkezés van, ott minden egyes személy után fertőtleníteni kell.

Kerülni kell az önkiszolgáló étkeztetést. Javasolt előre csomagolt élelmiszeradagok kiosztása.

Kontakt-kutatás, izoláció, karantén

Oktatni kell az izolációs és karantén-szabályokat. A pozitív teszttel bíró, vagy tüneteket mutató tanárnak, illetve tanulónak otthon kell maradnia. A szoros kontaktoknak szintén kötelező az izoláció (2 méteres távolságon belül, legalább 15 percen túl, függetlenül a maszkviselés tényétől).

Kivétel: oltott személy, vagy olyan személy, aki 3 hónapon belül átesett a koronavírus-fertőzésen, és nem mutat tüneteket, mentesülhet a karantén-szabályok alól.

A karantén-szabályokról a Biztos Kezek írt egy kiváló összefoglalót.

Közösségi terjedés

Az iskoláknak szorosan együtt kell működniük az egészségügyi hatóságokkal, és meg kell érteniük, hogy a járvány milyen közösségi terheket jelent.

Az iskoláknak szorosan és rendszeresen nyomon kell követniük a fertőzött diákok, tanárok és alkalmazottak, valamint az elzárt és karanténban lévők számát. A helyi egészségügyi hatóságokkal együttműködve a döntéseknek ötvözniük kell a közösségi terjedés szintjéről szóló információkat és, természetesen, az iskola-specifikus tényezőket is (például a megelőzési stratégiák végrehajtási hatékonyságának foka és a tanulók, tanárok, valamint alkalmazottak körében tapasztalt esetek száma). Az iskoláknak javasolt az önálló bizottság összehívása a helyi közegészségügy és az iskolai közösség tagjainak (például diákok, szülők, tanárok és alkalmazottak) képviseletével az adatok rendszeres áttekintése, az információk megosztása és az iskolával való nyílt kommunikáció támogatásának céljából. Amint a közösségi terjedés szintje növekszik, az iskoláknak tovább kell erősíteniük a megelőzési stratégiákat, és figyelemmel kell kísérniük a folyamatokat.

Az iskolai terjedés kockázatát nagyban befolyásolja, hogy a korábban ismertetett megelőzési stratégiák közül hányat és milyen hatékonysággal tud az iskola alkalmazni. Ha mind az ötöt (folyamatos és helyes maszkhasználat, megfelelő távolságtartás, helyes kéz- és légúti hygiene, szabályos dezinfekció, kontaktkutatás), akkor alacsony, ha csak hármat-négyet, akkor közepes, ha egyet-kettőt, vagy kevesebbet, akkor magas a kockázat.

Mivel hazánkban halad az oltási program, és gyorsan változhatnak a járványügyi mutatók, ezért azokat folyamatosan értékelni kell. A nyitás szempontjából elsősorban a közvetlen környezetben (megye) észlelt terjedést kell megítélni.

A CDC két paramétert javasol annak vizsgálatára, hogy mekkora az iskolai fertőződés kockázata: az elmúlt 7 napban 100 000 emberre jutó új esetek számát, és az elmúlt 7 napban pozitív nukleinsav-amplifikációs tesztek (beleértve az RT-PCR teszteket) százalékát.

Ezen kívül számos másodlagos indikátort is meghatároztak.

*: Az elmúlt hét napban 100 000 emberre jutó új esetek számának változása az azt megelőző hét nappal összehasonlítva.

Variánsok:

Több SARS-CoV-2 változat kering világszerte. Ezen változatok némelyike könnyebben és gyorsabban terjed, mint más változatok, ami több COVID-19 esethez vezethet. A megelőzési stratégiák szigorú végrehajtása elengedhetetlen a SARS-CoV-2 változatok terjedésének szabályozásához. Figyelemmel kell kísérni a helyi járványügyi helyzetet, és amint új információ válik elérhetővé, előfordulhat, hogy a prevenciós stratégiákat és az iskolai útmutatásokat módosítani lesz szükséges.

Ezt az ajánlást a CDC 2021. március 19-én frissítette.


Comments are closed.